لینک های دسترسی

دريافت هشدارازجانب صدراعظم بريتانيا مبني بر اينکه عراق افراطيون مسلمانرا تقويه مي کند


يک روزنامه برتانوي ميگويد به توني بيلر صدراعظم بريتانيا ازاثراتيکه جنگ در عراق بر جامعه مسلمان بريتانيا خواهد داشت هشدارداده شده بود . اين هشداريه يک ماه قبل از بم گذاري هاي انتحاري در لندن داده شده بود . نشريه « سندي آبزرور» ميگويد مايکل جي ، کفيل دايمي سکرتر ووزارت خارجه بريتانيا در ماه مي سال قبل نامه اي به صدراعظم بريتانيا نوشت و در آن اظهارداشت مشي خارجي بريتانيا « ورد زبان در بين مسلمان هاي محل مخصوصاً درارتباط به به عمليه صلح شرق ميانه و عراق شده است . وي همچنان تحرير داشت که اين امر يک احساس خشم و بيچارگي را در يبن نسل هاي جوانتر مسلمان بريتانياايجاد کرده است حملات روز ۱۷ جولائي بر سيستم حمل ونقل لندن باعث هلاکت ۵۶ تن بشمول چهاربم گذار انتحاري گرديد . توني بليرصدراعظم بريتانيا بکرات گفته است بين آن حملات و شموليت برينانيا در جنگ برهبري ايالات متحده در عراق ارتباط مستقيم وجود ندارد .

XS
SM
MD
LG