لینک های دسترسی

عمل منتظره اتحاديه اروپائي  بر محاصره  صادرات  نساجي چين


يک مامورارشد اتحاديه اروپائي موکداً ميگويد فردا دوشنبه منازعه گمرکي را حل خواهد کرد که تا کنون باعث متوقف ماندن منسوجات چيني به ارزش ميليون ها دالر در گمرکات اروپائي شده است . پيتر مندلسن ، کمشنر تجارتي اتحاديه اروپائي ميگويد جميع ارسالات نساجي چين که تا کنون جلو ورود آن به اروپا گرفته شده ظرف چند هفته ديگر و محتملاً نيمه سپتامبر رها خواهند شد . صادرات نساجي و البسه نازل چيني به اروپا ، ايالات متحده وساير کشور ها بعد از آنکه ميعاد يک نظام جهاني سهميه بندي منسوجات بتاريخ اول خاتمه يافت دوباره عروج نمود . چين در شروع سال جاري بيک سيستم سهميه بندي موافقه کرد که صادرات نساجي آن کشوررا به چين محدود ميساخت اما آن سهميه ها آنقدر دوباره پر شد که ميليون ها قلم از منسوجات چيني در گدام هاي گمرگات قيد باقي ماند . صاحبان فابريکه هاي نساجي اتحاديه اروپائي ميگويند توريدات نساجي به توليد دات خودشان صدمه مي زند اما پرچون فروشان که قبلاً به چين پول پرداخته اند گفته اند مي خواهند نساجي چيني را بعد از رفع قيد برآنها وارد کنند . کمشنر تجارتي اتحاديه اورپائي که امروز يکشنبه در بروکسل صحبت مي کرد گفت همکاري در بين اعضاي اتحاديه در حل و فصل منازعه تجارتي با چين امر اساسي خواهد بود . مامورين هردو جانب ظرف چهارروز گذشته در پيکنگ با هم ملاقات کرده اند .

XS
SM
MD
LG