لینک های دسترسی

قتل يک  قوماندان مظنون طالب  توسط قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده


قواي ايالات متحده و افغان يک قوماندان مظنون طالب و سه جنگجوي او را در جنوب افغانستان به قتل رسانيده اند . يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده ميگويد « پاينده محمد » ، که فکر مي شد رهبري ۱۵۰ طالب رابه عهده دارد ، در يک جنگ در ولايت قندهار بروز چهارشنبه کشته شده است عقيده بر آنبود که او مسئول چندين حمله راکتي ، شبخون و ساير حملات نوع چريکي بوده است . دست کم سه تندرو ديگر درحالي کشته و ۱۵ تن ديگر زماني زخمي شدند که طياره هاي جنگي و هيلي کوپتر هاي ايالات متحده مغاره هائي را در امتداد يک برآمدگي کوه که در آن مخفي شده بودند ، با راکت زدند . در ماه هاي اخير قواي افغان و ايالات متحده حملات شانرا تزئيد بخشيده اند تا تندروان را از بين برند و با تزئيد امنيت ، مانع از عملي شدن تهديدات طالبان گردند که گفته اند انتخابات پارلماني افغانستان را در ماه آينده مختل خواهند ساخت .

XS
SM
MD
LG