لینک های دسترسی

توقيف روساي سابق امور امنيتي بخاطر کشته شدن رفيق حريري صدراعظم سابق لبنان


لبنان ميگويد که سه نفر از روساي سابق امور امنيتي براي تحقيقات قتل رفيق حريري ، صدراعظم سابق انکشوربازداشت شده اند ، هر سه انها بحيث طرفداران سوريه تلقي ميگردند. قوماندان محافظين رياست جمهوري نيز امروز سه شنبه توقيف شده و براي تحقيقات تسليم داده شده است فواد سينيورا ، صداعظم لبنان به خبرنگاران گفت که توقيف شدگان از جانب تحقيق کنندگان ملل متحد در موضوع قتل حريري ، مظنون شناخته شده اند ، حريري ، ملياردر لبناني در ۱۴ ماه فبروري با بيست نفر ديگر در جريان انفجار بم تعبيه شده در يک موتر هلاک گرديد جنرال مصطفي همدان ، قوماندان گارد ، يکي از مشاورين رئيس جمهور ايمل لهود ميباشد توقيف شدگان ديگر عبارت اند از جنرال جميل السعيد ، قوماندان امور امنيتي ، علي حج رئيس سابق پوليس ملي و ريموند آذر ، رئيس سابق استخبارات اردو . مقامات ميگويند که امر دستگيري ناصر قنديل يکي از نمايندگان پارلمان نيز صادرشده است توقع ميرود که تحقيق کنندگان گزارش شانرا به شوراي امنيت ملل متحد طي چند هفته اينده ارائه کنند درعين زمان گزارشهاي خبري لبنان حاکيست که سعيد حريري عضو پارلمان با چند تن از اعضاي ديگر پارلمان که مخالف سوريه ميباشند به تعقيب هوشدار تحقيق کنندگان ملل متحد در مورد احتمال کشته شدن شان به پاريس فرار کرده اند . در پاريس اسوشيتد پرس از جبران توعيني يکي از اعضاي پارلمان لبنان که مخالف سوريه ميباشد و محرر مشهور روزنامه است نقل قول کرده که گفته است به وي هوشدار داده شد که در صدر فهرست نامهاي اعضاي پارلمان قرار دارد که هدف قرار داده شده اند.

XS
SM
MD
LG