لینک های دسترسی

توقيف چهار تندرو مظنون شيعيه  در پاکستان


پوليس پاکستان در شهر بندري کراچي در جنوب انکشور ميگويد که چهار مرد را به سؤظن در دست داشتن به کشتار هاي مذهبي و جرايم ديگر توقيف کرده است آپوليس ميگويد که اين مردان در جريان يورشي بر مخفيگاه شان در يک منطقه رهايشي در شهرکراچي دستگير شدند مامورين پوليس همچنان چند ميل تفنگ و دو بم دستي را نيز درين حمله بدست اورده اند پوليس ادعا ميکند که اين مردان با يک گروه تندرواقليت شيعيان موسوم به سپاه محمد ارتباط دارند که در سال ۲۰۰۱ در مبارزه با افراط گرايي و دهشت افگني ممنوع اعلام شده بود مظنونين را امروز سه شنبه در برابر قاضي احضار خواهند کرد در پاکستان ، گروههاي تندرو از هردو مذهب ، اکثريت سُنيان واقليت شيعيان اکثرا رهبران و فعالين يکديگر را هدف قرار ميدهند

XS
SM
MD
LG