لینک های دسترسی

تمديد  باز  گشت  پناهندگان افغانستان از پاکستان به کشور شان


پاکستان، افغانستان واداره ملل متحد براي امور پناهندگان موافقه کرده اند تا قرار داد بازگشت پناهندگان را از پاکستان به افغانستان تا نه ماه ديگر يعني دسامبر سال ۲۰۰۶ تمديد نمايند اين تصميم بعد از مذاکرات سه جانبه بروز دوشنبه در کابل صورت گرفت انها همچنان با طرح پاکستان براي ثبت نام تمام کساني که در پاکستان بسر ميبرند موافقه کردند دريک بيانيه مطبوعاتي ملل متحد امده است که احصائيه در اوايل امسال گرفته شد که نشان ميداد بيش از سه مليون افغان در پاکستان زندگي ميکنند مذاکرات همچنان بر تصميم پاکستان براي مسدود ساختن کمپ هاي در امتداد سرحد با افغانستان بعلل امنيتي تا ۳۱ آگست متمرکز بود . به باشندگان کمپ ها فرصت داده شده که يا به کمپ هاي ديگر بروند و يا به خانه هايشان باز گردند. پناهندگان ميگويند که براي پايان دادن به مشاغل شان و آغاز يک زندگي جديد به وقت بيشتر ضرورت دارند

XS
SM
MD
LG