لینک های دسترسی

بازديد يک قوماندان عالي رتبه ناتو  قبل از انتخابات پارلماني از افغانستان


قوماندان عالي رتبه پيمان اتلانتيک شمالي يا ناتو ميگويد که موج تشنجات قبل از انتخابات در افغانستان از افزايش شورشهاي طالبان نيست جنرال جيمز جونز ،از ايالات متحده ميگويد که اين تشنجات در نتيجه يک تعداد از عوامل ديگر مانند مبارزه با مواد مخدرو مبارزات سياسي نيزميباشد . وي تهديد به تشدد را درمورد بي ثباتي در افغانستان کم اهميت جلوه داد جنرال جونز اين تذکرات را درکابل در جريان بازديد دوروزه جهت مذاکره روي نقش ناتو در امنيت افغانستان در جريان انتخابات پارلماني هژدهم سپتمبرانجام داد جنرال جونز باموجوديت قواي ده هزارنفريپيمان ناتو در افغانستان ابراز اطمينان کرد که امنيت در کابل و مناطق غربي و شمالي کافي خواهد بود قرار است جنرال جونز با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و قوماندانهاي ناتو در محلات ملاقات نمايد. خديجه الکوزي خبر نگار ما از کابل درين مورد گزارشي دارد که اينک تقديم ميگردد

XS
SM
MD
LG