لینک های دسترسی

موافقۀ هند و پاکستان در مورد رهايي زندانيان


هند و پاکستان موافقه نمودند تا صدها زنداني را که در محابس هردو کشور نگهداشته شده اند ، رها کنند اين خبر در يک بيانيه مشترک امروز سه شنبه بعد از دو روز مذاکرات بين وزراي داخلۀ هند و پاکستان در دهلي جديد اعلام شد در بيانيه امده است که تمام ماهي گيران و محبوسين ملکي که دوران حبس خود را سپري کرده باشند و موقف مليت انها مورد تائيد قرار گرفته باشد در دوازدهم ماه سپتمبر رها خواهند شد بيانيه مشترک علاوه ميکند که هردو جانب تعهدات خو درا در مورد مبارزه با دهشت افگني تصريح کردند مذاکرات دهلي جديد بخشي از عمليه صلح است که در ماه جنوري سال گذشته جهت کاهش تشنج بين دو همسايه اي داراي سلاح ذروي آغاز شد

XS
SM
MD
LG