لینک های دسترسی

هيئت ايران در مذاکرات ذروي در هند با مامورين ارشد حکومت ملاقات ميکنند.


هيئت عاليرتبۀ ايران در مذاکرات ذروي بهند وارد شده اند تا با مامورين ارشد حکومت آن کشور مذاکره کنند. اين سفر علي لاريجاني در حالي صورت ميگيرد که ايالات متحده ، کشورهاي اتحاديۀ اروپائي و ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد بر ايران فشار وارد ميکنند تا کار را روي مواد سوخت ذروي اي متوقف سازد که براي توليد اسلحه نيز بکار ميرود.

ايران اصرار ميورزد که حق غني ساختن پورانيم را دارد. از علي لاريجاني امروز در مورد اين اختلاف پرسيده شد و او در جواب گفت براي ايران ادامۀ همکاري با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي مهم است ولي او گفت اتخاذ تصميم روي موضوع مواد سوخت ذروي مربوط بايران است. علي لاريجاني گفت موضوع مورد توجه در سفر او روابط استراتژيک و انرژي بطور خاص است.

وزير خارجۀ هند بروز جمعه جهت مذاکراتي به تهران مسافرت ميکند که توقع ميرود شامل بحث روي پايپ لاين پيشنهادي گاز بين ايران و هند باشد.

XS
SM
MD
LG