لینک های دسترسی

بموجب عمليۀ صلح هند و پاکستان پيشرفت را ارزيابي ميکنند.


قرار است هند و پاکستان فردا مذاکرات بسويۀ عالي را براه اندازند تا عمليۀ صلح بطي را سريعتر ساخته و اجندا را براي مذاکرات ماۀ آيندۀ رهبران شان در نيويارک تعيين کنند.

شيام سرن ، سکرتر وزارت خارجۀ هند امروز به اسلام آباد وارد ميشود تا با رياض محمد خان همتاي پاکستاني خود مباحثه نمايد. او بروز جمعه بهند باز خواهد گشت. اين دو شخصيت پيشرفتي را که تا بحال در دو دور مذاکرات تحت عمليۀ صلح ۱۹ ماهه صورت گرفته ، مرور و ارزيابي خواهند کرد.

اين ارزيابي دو هفته قبل از ملاقات مجوزۀ من موهن سنگه صدراعظم هند و پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در حاشيۀ جلسات مجمع عمومي ملل متحد صورت ميگيرد.

آخرين باري که دو رهبر در ماۀ اپريل در دهلي جديد ملاقات کردند متفقاً عمليۀ صلح را برگشت ناپذير اعلام نمودند.

XS
SM
MD
LG