لینک های دسترسی

يک هيئت افغاني به قريه اي ميرود که گفته ميشود گروگان برتانوي درانجاست.


مقامات افغاني ميگويند رد پاي افراد مسلحي را که يک محافظ امنيتي برتانوي و ترجمان او را گروگان گرفته اند پيدا کرده و بزودي هيئتي را اعزام ميکنند که با آنها ملاقات کند.

اين دو نفر بعد ازان اختطاف شدند که بر کاروان آنها حمله شده و افراد پوليس محافظ شان کشته شدند. عزت الله واصفي ، والي فراه ميگويد چنين اظهار عقيده ميشود که افراد مسلح و گروگانان شان در قريۀ دوردست زيرکوه بالابلوک قرار دارند.

او گفت يک هيئت ريش سفيدان را جهت ملاقات با اختطاف کنندگان اعزام ميکند. او گفت اين هيئت با آنها مذاکره کرده و تقاضاي شان را دريافت خواهد کرد.

کسي که خود را نطاق طالبان ميخواند ميگويد گروۀ مربوط او مرد برتانوي را اختطاف کرده است ولي وزارت داخلۀ افغانستان ميگويد جانيان مسؤل اختطاف هستند و شايد آنها براي طالبان کار ميکنند.

XS
SM
MD
LG