لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران شيعۀ عراقي بطرفداري از قانون اساسي مظاهره کردند.


هزاران شيعۀ عراقي امروز در دومين شهر بزرگ آن کشور بمنظور ابراز حمايت از مسودۀ قانون اساسي جديد دست بمظاهرات خياباني زدند. اين اجتماع در بصره را دو حزب عمدۀ سياسي شيعيان به پيشواز همه پرسي ۱۵ اکتوبر سازمان داده بودند.

مظاهره چيان همچنان لگدمال شدن مردم را بروز چهارشنبه در بغداد که در جريان مراسم مذهبي باعث هلاکت صدها زاير شيعه گرديد، محکوم کردند. مراسم تشييع جنازۀ قربانيان آن واقعه امروز نيز ادامه داشت و حکومت تحقيقات را در مورد اين تراژيدي آغاز کرده است.

در عين زمان ، در منطقۀ سني نشين مرکز کشور ، که بيم دارند قانون اساسي به تجزيۀ عراق منجر ميگردد ، بمخالفت از قانون اساسي مظاهره شد.

و قواي نظامي ايالات متحده ميگويد از روز چهارشنبه باينطرف سه عسکر امريکائي در مناطق مرکزي عراق کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG