لینک های دسترسی

تاخيردر مسافرت  هوشينتاو ،  رئيس جمهور چين به ايالات متحده


هو شينتاو ، رئيس جمهور چين ، بخاطر رسيدگي رئيس جمهوربش به اوضاع بعد از وقوع طوفان کترينا در ايالات جنوبي، مسافرت اش را به ايالات متحده در هفته جاري به تعويق انداخته است . هو بروز شنبه تيلفوني با رئيس جمهور بش صحبت کرد و هردو موافقه کردند طي يک جلسه مجمع عمومي موسسه ملل متحد در نيويارک در ماه جاري با همديگر ملاقات کنند . دو رئيس جمهور در زمره تعداد کثير رهبران جهان اند که قرار است در جلسات سه روزه سران در مقر موسسه ملل متحد در نيويارک سر از تاريخ ۱۴ سپتامبر شرکت کنند . قراربود هو شينتاو ، رئيس جمهور چين ، بتاريخ چهارشنبه در نخستين مسافرت اش به ايالات متحده از هنگام احراز رياست جمهوري چين ، مواصلت نمايد . رئيس جمهور بش بروز دوشنبه به «نيو اورليانس» براي دومين بار مسافرت مي کند و مامورين قصر سفيد ميگويند برنامه کاراودر تمامي هفته تحت بررسي و تجديد نظر قراردارد . در بيايبنه منتشره وزارت خارجه چين ، هو گفته است : مردم چين ، در حاليکه امريکائييان با اين فاجعه شديد ملي مقابل شده اند ، بطورپايداردرکنار مردم امريکا قراردارند . چين به ايالات متحده ۵ ميليون دالر کمک را بعنوان تعاون در حادثه طوفان بحري ، وعده داده است.

XS
SM
MD
LG