لینک های دسترسی

تعهد کابل  به تاديه کمک پولي به  قربانيان  طوفان بحري ايالات متحده


کشور نادار افغانستان تعهد کرده است ۱۰۰ هزاردالر را جهت کمک به قربانيان طوفان بحري « کترينا» به ايالات متحده خواهد داد . رانلد نيومن سفير ايالات متحده در افغانسنتان ، بخاطر اين تعهد امروز يکشنبه از مردم افغانستان سپاسگذاري کرد وگفت پرداخت اين پول نشانه قوت و نيروي ارتباطات بين دو مردم ماست . » قواي ايالات متحده رژيم طالبان را در بعد از حملات دهشت اگني القاعده در شهرهاي نيويارک و واشنگتن در سال ۲۰۰۱ از قدرت برانداخت . حدود ۲۰ هزار عسکرامريکا هنوز در افغانسان ، که وسييعاً بر تمويل پولي ايالات متحده متکي است، باقي مانده اند

XS
SM
MD
LG