لینک های دسترسی

انفجاردر هند


مامورين هندي ميگويند دريک حمله با بم ذريعه شور شيان مظنون درست کم ۲۳ تن از افراد پليس کشته شده اند. مقثامات ميگويند اين انفجار هنگامي ررزشنبه رخ داد که يک عراده زرهي حامل افراد پليس در ايالت مرکزي چتشگر به يک ماين زميني اصابت کرد . اکثرچريک ها در حداقل ۵ ايالت از جمله ۲۹ ايالت هند فغاليت دارند و ميگويند مبارزه براي کارگران بي زمين و دهاقين فقير ادامه دارد .

XS
SM
MD
LG