لینک های دسترسی

حمله شوريان  بر وزارت داخله عراق و قتل دو تن از افراد پليس


شورشيان در عراق بر يک پوسته امنيتي واقع در نزديکي وزارت داخله عراق در بغداد که بشدت محافظه ميگردد حمله کرده، دست کم دو پليس را کشته و پنج تن ديگررا زخمي ساخته اند. مقامات ميگويند فوراً روشن نشد که مهاجميني که بعد از يک گلوله باري مختصربا افراد امنيتي عقب نشيني کردند، نيز تلفاتي داشته اند يا نه؟ وزارت دفاع بريتانيا ميگويد دو عسکربرتانوي امروز دوشنبه در انفجاربم تعبيه شده در کنار يک جاده درنزديکي بصره در جنوب عراق کشته شده اند . در عين حال ، قواي نظامي ايالات متحده و هفت دهشت افگني که ازداخل يک مسجد عمليات داشتند در يک تصادم با عساکر عراقي و امريکائي در شهر شمالي « تال افار» بروز يکشنبه کشته شدند. در هفته قبل ، چندين هزار از عساکر عراقي وامريکائي وارد « تال افار» شدند که يک گذر گاه موقت و مرکز فعاليت لوژيستکي شورياني پنداشته ميشود که در شمال عراق فعاليت دارند .

XS
SM
MD
LG