لینک های دسترسی

فلج  شدن فعاليت ها در اثر اعتصاب روي باز داشت يک جدايي طلب در درۀ کشمير


جدايي طلبان مسلمان در کشمير هند دربارۀ باز داشت رهبر يک گروه زنان جدايي طلب و شش عضو ديگر که سعي داشتند بحيث پليس اخلاق جهت مسدود نمودن دکان هاي مشروب ومراکز زنان بدکار اقدام نمايند،اعتراض نموده اند. يک اعتصاب از جانب اين جدايي طلبان، باعث شد تا مغازه ها مکاتب ومراکز داد وستد در سري نگر و ساير نواحي درۀ کشمير داراي اکثريت مسلمان، مسدود گردد. اين هفت زن که به گروه فعاليت گران ( دختران ملت)مربوط بودند يک هفته قبل باز داشت شده بودند. اين گروه ميگويد اين هفته حملاتي را بالاي مشروب فروشي ها ، کافه هاي انترنت و مهمانخانه ها و مغازه هاي ويدو هاي کرايي در سري نگر نموده اند. اين انسداد ها در حالي صورت ميگيرد که قواي امنيتي با تندروان اسلامي جدايي طلب که در يک منطقۀ فوق العاده امنيتي در سري نگر نفوذ نموده بودند، زد خورد کردند. دو تند رو و حد اقل يک صاحب منصب پليس در جريان گلوله باري که روز چهارشنبه آغاز يافت ، کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG