لینک های دسترسی

هند وپاکستان درمورد پيشرفت در پايپ لاين گاز ايرا ن را بررسي ميکنند


مامورين ارشد پاکستان وهند در اسلام آیاد ملاقات کرده اند تا پيشرفت در پلانهاي مشترک در مورد يک پايپ لايني را مورد بررسي قرار دهند که گاز طبيعي را ازايران فراهم خواهد کرد. اين دو همسايه موقتاً موافقه کرده اند تا اعمار اين پايپ لاين چهار مليارد دالري را در اواخر سال آينده علرغم روابط کشيدۀ طرفين آغاز نمايند. يک بيانيۀ وزارت پطروليم پاکستان مي گويد که دو جانب جوانب تجارتي، تخنيکي ، مالي و قانوني اين معامله را مورد بحث قرار دادند. اين پايپ لاين دو هزار و۸۰۰ کيلومتري گاز طبيعي ازايران ، اگر کشيده شود، انرژي مورد ضرورت هند را فراهم خواهد کرد. و پاکستان برعلاوۀ دسترسي به گاز از طريق اين پايپ لاين حق الزحمۀ حمل ونقل نيز دريافت خواهد کرد. هند وپاکستان باوجود مخالفت امريکا در مورد اين پروژه ، بخاطر نگراني هاي امريکا درمورد پروگرام ذروي ايران، تعهد نموده اند که اين پروژه را اعمار نمايند.

XS
SM
MD
LG