لینک های دسترسی

ملاقات  رئيس جمهور اوکراين با رهبران سياسي در کيف


ويکتور ُيشچنکو رئيس جمهور اوکراين مذاکراتش را با رهبران سياسي در مورد تشکيل يک کابينه جديد بعد از برکناري کابينه اش بروز پنجشبنه ، آغاز نمود. يُشچنکو بارهبران پارلمان ديروز جمعه ملاقات نموده بود يوري يي خانوروف ، کفيل صدراعظم که جلسه رهبران سياسي را دائر کرده است ميگويد که هدف عمده اينست که بقول وي درين « مرحله بسيار پيچيده » ثبات را تضمين نماييم يوشچنکو سعي ميکند که يک حکومت ائتلافي با قاعده وسيع را بعد از انکه يوليا تيمو شينکو ، صدراعظم و اعضاي کابينه انکشور را از مقامشان برکنار نمود ، تشکيل نمايد . پيترو پروشنيکو، يک مامور عالي رتبه اوکراين نيز استعفي داده است تيموشينکو ، يکي از حاميان عمده يوشچنکو در انقلاب موسوم به انقلاب نارنجي بود که قدرت را سال گذشته به يوشچينکو داد برکناري انها همچنان در زماني بميان امده است که افتضاح سياسي مبني بر فساد اداري عليه بعضي از همکاران نزديک رئيس جمهور بروز کرده است

XS
SM
MD
LG