لینک های دسترسی

مقامات فشار هاي خود را بر باشندگان نيواورلينز که از ترک منازل خود انکار ميکنند ، افزايش داده است


مقامات فشار شانرا بر باشندگان نيواورلينز که نميخواهند انشهر آسيب ديده را ترک کنند ، بيشتر ساخته اند هزاران نفر از افراد پوليس و گارد ملي امريکا مساعي شانرا براي بيرون کشيدن تمام مردمي که ميخواستند رضا کارانه انجا را ترک کنند تکميل نموده اند و اکنون توجه خود را به کساني مبذول ميدارند که از تخليه اجباري ابا ميورزند مامورين تخمين ميکنند که بين پنج تا ده هزار باشنده در نيواورلينز با وجود انکه آب ملوث سيلاب و چندين حريق درانجا موجود است ، آنشهر را ترک نميکنند مقامات هوشدار ميدهند که تعداد تلفات جاني به هزاران نفر خواهد رسيد با وجود انکه کمتر از ۲۰۰ جسد تا کنون بدست امده است . ۲۵ هزار خريطه براي نگهداري اجساد در جريان عمليات پاکاري تهيه گرديده است بعداز ظهر روز پنجشنبه ، رئيس جمهور جارج بش لايحه ايرا به امضا رسانيد که ۵۲ مليارد دالر بيشتر به قربانيان توفان بحري کترينا کمک خواهد شد . رئيس جمهور تحت فشار قرار گرفت که عکس العمل فدرال به اين سانحه طبيعي، بطي بوده است

XS
SM
MD
LG