لینک های دسترسی

حمله عساکر ايالات متحده و عراق براي اشغال مجدد تل افار


عساکرايالات متحده و عراق عمليات بزرگي را براي اشغال شهر شمالي تل افار، که ازسال ۲۰۰۳ تا کنون وسيعاً تحت اداره شورشيان بوده ا ست ، شروع کرده اند .

ابراهيم الجعفري صدراعظم عراق در يک بيانيه خود گفته است که به قواي اهتلاف امرداده است

اين عمليات رااوايل امروز شنبه شروع کنند و همه عناصر باقيمانده شورشيانرا از شهر اخراج نمايند . تل افار واقع برروي درياي فرات در ۴۲۰ کيلومتري شمال غرب بغداد در مسير يکي ا ز راه هاي عمده نفوز شورشيان ازسوريه بداخل عراق واقع است حمله بر افار ازچند روزبدين سو انتظاربرده ميشد در حليکه قواي نظامي ايالات متحده به وارد نودن ضربات هوائي بر ساحه ادامه ميداد.

دريک انکشاف دگر ، ادنان بدران طدراعظم اردن امروز شنبه با عبدال مهدي معاون رئيس جمهور عراق ملاقات نمود . هدف از اين مسافرت اعلام نشده طدراعظم اردن به عراق تبارز حمايت اردن از حکومت عراقر خوانده شده است .

XS
SM
MD
LG