لینک های دسترسی

مراسم ياد بود قربانيان حملات دهشت افگنی یازده سپتمبر درایالات متحده


امريکائييان بروز يکشنبه ، چهارمين سال روز حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر را ، با مراسم ياد بود از تقريياً سه هزار نفري که در آن حملات هلاک شدند ، بر گزار نمودند.

در نيويارک هزاران نفر ، در محليکه ، سابق عمارات مرکز تجارت جهاني موسوم به «برج هاي دوگانه» ، ايستاد بودند ، اجتماع کردند. تعداد بيشتر مردم درين عمارات هلاک شدند. اکثر مردم تصاوير و عکس هاي دوستان و خويشاوندان خود را که در آن حملات کشته شده اند ، با خود آورده و سخنگويان ، يکي بعد ديگر ، نام هاي قربانيان اين فاجعه را قرائت کردند.

در قصر سفيد ، رئيس جمهور بش و ريچارد چيني ، معاون رئيس جمهور ، اولين افرادي بودند که دقيقا به ساعت ۸٫۴۶ صبح ، لحظۀ سکوت اختيار کردند. ساعت ۸ و ۴۶ موقع بود که يکي از دو دوطيارۀ ربدوه شده به عمارت اولي مرکز جهاني تجارت در نيويارک ، تصادم داده شد.

مراسمي هم در قبرستان ملي امريکا در آرلينگتن صورت گرفت ، محليکه يک طيارۀ ديگر ربوده شده ذريعه دهشت افگنان ، به عمارت پنتاگان يا وزارت دفاع امريکا اصابت داده شد. به همين شکل ، در شانکسويل ايالت پنسلوانيا ، منطقۀ که طيارۀ چهارمي سقوط داده شد ، مراسمي ديگر ياد بود بر گزار گرديد.

دانالد رمسفلد ، وزيردفاع ايالات متحده ، طي سخنراني در مراسمي که از طرف وزارت دفاع داير شده بود ، تعهد نمود که ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگني پيروز خواهد شد.

مردم در نيويارک و ساير جاه ها ، در اوقات که هر يک از چهار طيارۀ اختطاف شده ، خود را به عمارات مرکز جهاني تجارت در شهر نيويارک و به عمارت وزارت دفاع در واشنگتنن و در ايالت پنسلوانيا سقوط دادند ، لحظاتي سکوت اختيار کردند.

XS
SM
MD
LG