لینک های دسترسی

جراحت دو عسکر  امريکائي  در انفجار بم در قندهار


اردوي ايالات متحده در افغانستان ميگويد که انفجار دوبم تعبيه شده در کنار جاده در شهر قندهار در جنوب افغانستان امروز سه شنبه باعث جراحات دو عسکر امريکايي شد مامورين ميگويند که انفجار در حالي بوقوع پيوست که يک عراده نظامي ايالات متحده از جادۀ در شهر قندهار سنگر گاه سابقۀ رژيم طالبان برکنار شده ، ميگذشت. حمله زماني رخ ميدهد که چند روزي به انتخابات سرتاسر پارلماني افغانستان در ۱۸ ماه سپتمبر باقي مانده است که شورشيان طالبان ميخواهند انرا مختل کنند بيش از يک هزار نفر در اثر تشدد هاي شورشيان در همين ارتباط در سر تاسر افغانستان از ماه جنوري گذشته به اين طرف کشته شده اند. همايون شعيب خرب نگار ما از قندهار درين مورد چنين گزارش ميدهد

XS
SM
MD
LG