لینک های دسترسی

هيات کورياي جنوبي براي انجام مذاکره وارد کورياي شمالي شد


هيات کورياي جنوبي امروز سه شنبه براي انجام مذاکرات چهار روزه وارد پيويانگ گرديد رياست هيات پنج عضوي کورياي جنوبي را ، چنگ دونگ يانگ ، وزير امور اتحاد دو کوريا به عهده دارد مامورين کورياي جنوبي اظهار داشتند که موضوع پيمان صلح در شبه جزيرۀ کوريا به سويه مذاکرات کابينه ، مطرح خواهد شد جلسات سابق روي همکاري هاي اقتصادي متمرکز بود، در حاليکه پيونگ يانگ اصرار ميورزيد که روي پيمان صلح صرف با ايالات متحده مذاکره خواهد کرد با مواصلت هيات ، کوان هو اونگ ، رئيس هيات کورياي شمالي به چونگ بخاطر معاونت کود کيمياوي و مواد غذائي ، ابراز امتنان نمود سيول صدها هزار تُن مواد غذايي و کود را در چند سال گذشته به پيونگ يانگ کمک کرده است

XS
SM
MD
LG