لینک های دسترسی

وضع نيواورلينز از آسيب طوفان بحري کترينا  درحال بهتر شدن است


قصر سفيد ميگويد که رئيس جمهور بش بعد از ظهر روز پنجشنبه بيانيه ايرا خطاب به مردم امريکا ازايالت آسيب ديده لوئيزيانا ايراد خواهد کرد سکات مک کلي لن ، نطاق قصر سفيد ميگويد که رئيس جمهور در مورد مساعي بهبودي و « طرق پيشرفت درآن» صحبت خواهد کرد ميدان هوائي بين المللي نيواورلينز قرار است بعضي از پروازهاي تجارتي را امروز سه شبنه در حالي از سر بگيرد که شهر نيو اورلينز به آهستگي بسوي بهبودي از آسيب طوفان بحري کترينا ادامه مي دهد در بعضي از مناطق شهر ، برق جريان دارد وتعدادبيشتر بمبه هاي آب براي کشيدن آب سيلاب از جاده هاي نيواورلينزبکار افتاده است در ايالت لوئيزيانا تعداد رسمي تلفات جاني ناشي از طوفان بحري کاترينا ، اکنون به ۲۷۹ نفر به شمول ۴۵ نفر ديگر رسيده است که اخيرا از يک شفاخانه آسيب رسيده در اثر سيلاب در نيواورلينز هلاک گرديده اند بروز دوشنبه رئيس جمهور بش ، عوض مايکل براون ، رئيس اداره فدرال براي امور اضطراري که از عهدۀ خود بعلت انتقادات استعفي کسي ديگري را مقرر نمود ديويد پاليسن يک مامور عالي رتبه وزارت امور امنيت اکنون کفيل اين اداره فدرال براي امور اضطراري ميباشد

XS
SM
MD
LG