لینک های دسترسی

صدراعظم اداره فلسطينيان از کسانيکه تجليل ميکنند تقاضا کرد که اعمار مجدد را اغاز کنند


احمد قوريعه صدراعظم فلسطينيان از مردم تقاضا ميکند که روي اعمار مجدد در باريکه غزه کار را شروع کنند وي گفت که « کابوس» اشغال اسرائيل در ين قلمرو به پايان رسيده است تبصره هاي احمد قوريعه امروز سه شنبه يک روز بعد ازان صورت گرفت که اسرائيل بصورت رسمي به اشغال ۳۸ ساله اي خود درغزه خاتمه داده و اخرين عسکر اسرائيل انجا را ترک نمود ضمن خطابه اي از يک مسکونه سابق يهوديان در نيڤ ديکاليم ، احمد قوريعه از صد ها نفر فلسطينی که در منطقه سرازير شدند تا از تخريب کنيسه متروک يهوديان و گلخانه ها جلو گيري کنند. وي همچنان گفت که نام هاي يهودي اين مسکونه ها تا زماني باقي خواهد ماند که فلسطينيان انرا دوباره نامگزاري کنند در عين زمان پوليس راه دخول در بعضي از مسکونه هارا امروز مسدود نمود و کساني را که در خرابه هاي عمارات يهوديان که توسط بلدوزر هاي اسرائيلي قبل از تخليه روز دوشنبه ويران شده بود درجستجوي اشياي بودند بيرون راند

XS
SM
MD
LG