لینک های دسترسی

پاکستان هشت تندرو مظنون را دستگير کرده است


قواي امنيتي پاکستان ميگويد ، در جريان حملات به منطقۀ قبايلي وزير ستان شمالي حد اقل هشت مظنون تندرو را باز داشت کرده و مقادير زياد مهمات واسلحه را ضبط کرده اند. يک اعلاميۀ نظامي روز دوشنبه حاکي بود که دو مظنون در شهر ميرانشاه و بقيه در يک قريۀ نزديک آن دستگير شدند. اسلحۀ بدست آمده شامل راکت ها ، قواي توپخانه و ساير مهمات بود. در عين زمان در عين منطقه قواي امنيتي بقاياي جسد سه مردي را پيدا کرده اند که به جاسوسي براي ايالات متحده ملزم بوده اند. حمله کنندگان ياد داشتي را پيدا کرده اند که ميگفت هرکسي که براي امريکا جاسوسي کند بعين سرنوشت مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG