لینک های دسترسی

ملاقات مجوزۀ مشرف ومن موهن سنگ درنيو يارک


قرار است منموهن سنگ صدراعظم هند وجنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان در ساعات بعدي امروز چهارشنبه دومين ملاقات شانرا در خلال پنج ماه ، در نيويارک بر گزارکنند. توقع ميرود اين مذاکرات روي عمليۀ صلح تقريبا ۲۰ماهه اي متمرکز باشد که اين دو همسايۀ داراي نيروي ذروي قدمهايي را در راستاي ايجاد اعتماد و اطمينان متقابل روي دست گرفته اند. هردو رهبر روز سه شنبه با رئيس جمهور بش ملاقات نمودند که وي نيز جهت اشتراک در جلسات سه روزۀ ساليانۀ مجمع عمومي موسسه ملل متحد در نيويارک است . من موهن سنگ به رئيس جمهور امريکا گفت پاکستان هنوز جريان دهشت افگني را بداخل کشمير هند کنترول ميکند و اسلام آباد شايد در مورد جلوگيري گروه هاي دهشت افگن کشميري که در خاک آن کشور فعاليت دارند، جدي نباشد. مشرف به رئيس جمهور بش گفت که خروج قواي هند از بخشهايي از کشمير هند، قدمي در مسيردرست خواهد بود.

XS
SM
MD
LG