لینک های دسترسی

  تعداد تلفات جاني در اثر طوفان بحري کترينا افزايش يافته است


تعداد تلفات جاني در اثر توفان بحري کاترينا اکنون به ۶۵۰ نفر رسيده است، درعين زمان ، يک هيات مجلس سناي کانگرس ايالات متحده براي اولين بار جهت تحقيقات در مورد مساعي نجات وعکس العمل در برابر طوفان آمادگي ميگيرد کميته خاص سنا براي امنيت ملي و امور مربوط به حکومت ، در نظر دارد که عکس العمل دربرابر بحرانات را به تمام سويه هاي حکومت مورد غور و بررسي قرار دهد کميته ، يک روز بعد از ان جلسه ميکند که رئيس جمهور بش اظهار داشت که مسووليت تام انچه را که سهو و خطا در عکس العمل با فاجعه ، خواند ، بعهده ميگيرد. در عين زمان مقامات در نيواورلينز اجساد بيشتري را بدست اورده اند . کتلين بلانکو ، والي ايالت لوئيزيانا بروز سه شنبه از اداره فدرال براي امور اضطراري ، بخاطر ُکندي در پيدا کردن هلاک شدگان انتقاد نمود. اما مامورين ان اداره ميگويند که اين عمل يکي از مسووليت هاي معمول آن اداره را تشکيل نميدهد در يک انکشاف ديگر ، ايالت لوئيزيانا عليه مالکين آسايشگاه کهن سالان ، اقامه دعوي نمود زيرا ۳۴ جسد بعد از توفان کترينا از انجا پيدا شده است مامورين ميگويند که مالکين آسايشگاه کهن سالان ، هوشدار ها رابراي بيرون کشيدن تمام مريضان ، ناشنيده گرفتند

XS
SM
MD
LG