لینک های دسترسی

محکمه عالی اسرائيل ميگويد که دولت بايد  مسير اعمار ديوار  را در ساحل غربي تغيير بدهند


محکمه عالي اسرائيل دستور داده است که حکومت بايد مسير بخشي از اعمار جنجال برانگيز ديواري را در بخش اشغالي ساحل غربي تغيير بدهد اين فرمان امروز پنجشنبه بعدازان صادر شد که باشندگان يک دهکده فلسطينيان ، ملکيت يک ساحه را در شهر قلقيليه که قرار بود ديوار اعمار شود ادعا کرده عارض شدند که انها را از باقي حصص ساحل غربي جدا ميسازد يک هيات نه عضوي قضات گفت که مسير اين ديوار در منطقه ايکه باعث رنج دهاتيان فلسطيني ميشود ، بايد تغيير داده شود قضات همچنان فرمان دادند که اسرائيل حق دارد ديواري را براي حفظ اتباع خود اعمار کند و حکم محکمه جهاني را که اعمار اين ديوار را غير قانوني خوانده بود رد کردند اسرائيل ميگويد که به اين ديوار ۶۰۰ کيلو متري ضرورت دارد زيرا مانع دخول بم گزاران انتحاري به اسرائيل ميگردد . فلسطنيان انرا « ضبط زمين » خوانده وگفته اند که اين ديوار قابليت زيست دولت آيندۀ فلسطين راتهديد ميکند

XS
SM
MD
LG