لینک های دسترسی

ناظرين انتخابات پارلماني افغانستان مي گويند که حملات جاري بالاي کانديدان سياسي اعتماد مردم را درمورد انتخابات روز يکشنبه تحت تاثير قرار خواهد داد


ناظرين انتخابات پارلماني افغانستان مي گويند که حملات جاري بالاي کانديدان سياسي اعتماد مردم را درمورد انتخابات روز يکشنبه تحت تاثير قرار خواهد داد اما بنجامين سند خبر نگارصداي امريکا از کابل گزارش ميدهد که مامورين به ابرازاين اطمينان دوام داده اند که انتخابات پارلماني وشورا هاي محلي بدون کدام واقعۀ بزرگ به پيش خواهد رفت به همان معياريکه مبارزات انتخاباتي قبل از بر گزاري آن بروز يکشنبه شدت اختيار ميکند به همان پيمانه تشدد ها عليۀ کانديدان سياسي و طرفداران آنها روبه افزايش ميباشد. در اوايل هفته هفت نفر توسط طرفداران ادارۀ قبلي و حالا سقوط داده شدۀ طالبان کشته شدند. امروز پنجشنبه سمينه کبير رئيس کميسيون حقوق بشر افغانستان در مورد يک حملۀ تازه بالاي يک کانديد را دريک ولايت دور افتادۀ شرقي افغانستان خبرداد. سمينه کبير متاسفانه ديروز ما گزارشي را دريافت کرديم که يک کانديد زن در ولايت ارزگان مورد حمله قرار گرفته و دو ژورناليست اختطاف شده است. وي گفت خشونتبخشي از يک مبارزۀ وسيع اما غير منسجم توسط طالبان جهت مختل ساختن انتخابات است. وي گفت زنان بطور خاص به حمله و تخويف آسيب پذير هستند. بخصوص در مناطقيکه تندروان محافظه کار و از نگاه اسلامي تنگ نظرطالبان در آنجا ها فعال اند. براي احراز ۲۴۹ کرسي اساملبۀ ملي افغانستان تقريباً ۳ هزار کانديد در رقابت هستندو يک ربع آن براي زنان اختصاص داده شده است . خانم کبير گفت با وجود تهديدات مکرر مرگ و خشونتها، کانديدان زن بطور در ارادۀ شان جهت اشتراک در اين عمليۀ سياسي وملي صرف نظر نکرده اند. با آنهم ناظرين انتخابات ميگويند حملات شايد باعث تلفاتي شده است . هيومن رايتس واچ يک گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن روز پنجشنبه گزارشي را نشر کرده و گفته است که اين خشونتها فضاي ترس وخوف نهفتۀ را در بين بسياري راي دهندگان و کانديدان بخصوص در مناطق خارج شهر ها ايجاد کرده است . مامورين محلي، مطبوعات افغانستان و ناظرين انتخابات و حتي بعضي کانديدان ابراز نگراني کرده اند که تشددها شايد نتايج غير عادي راي دهي را ببار آورد وشايد بعضي راي دهندگان در ولسوالي هاي دور دست اعتماد شانرا در بارۀ عمليۀ انتخابات از دست بدهند. مامورين انتخابات مي گويند امنيت بهتر بحيث يک اولويت عمده باقي مانده اما اصرار مي دارند که اعتماد مردم در مورد انتخابات به معيار بلند آن باقي مانده است . فليپو گراندي معاون رئيس انتخابات افغانستان از جانب ملل متحد است . اين حملات بحيث موانع جدي در براه انداختن عمليۀ انتخابات بطور مناسب آن است اما بگذاريد تطريح نمايم که اين حملات به هيچ وجه،تکرار ميکنم بهيچ وجه اين عمليه را تغير مسيرونداده و يا مختل نساخته است . بيش از ۱۲ مليون افغان براي دادن راي در انتخابات تاريخي روز يکشنبه ثبت نام کرده اند. با اضافۀ انتخاب اعضاي يک اسامبلۀ جديد ملي راي دهندگان نمايندگان شوراي هاي محلي را نيز انتخاب وتعين خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG