لینک های دسترسی

رئيس جمهوردر مراسم دعا خواني  براي قربانيان طوفان کترينا ، اشتراک ميکند


رئيس جمهور جارج بش ، قرار است درمراسم مذهبي اي در واشنگتن اشتراک کند که بحيث بخشي از روز ملي دعا خواني به ياد بود قربانيان طوفان کترينا برگزار ميشود اکثر کليسا ها در سرتاسر امريکا در نظر دارند مراسم دعا خواني را برگزار کنند اما يک تعداد از کليسا ها گفتند که انها قبلا اينکار را انجام داده اند ، طوفان بحري کترينا در سواحل خليج تقريبا سه هفته قبل آسيب رسانيد پاک کاري در مناطق آسيب ديده ادامه دارد ، روز پنجشنبه رئيس جمهور بش د رنيو اورلينز که شديدا صدمه ديده است ، تعهد نمود که انچه وي « بزرگترين سعي که جهان نظير انرا نديده است » براه خواهد انداخت رئيس جمهور بش مصارف انرا تخمين نکرد اما بعضي از تحليل گران پيشگويي ميکنند که از ۳۰۰ مليارد دالري که در جنگ هاي افغانستان و عراق به مصرف رسيده است بيشتر خواهد بود

XS
SM
MD
LG