لینک های دسترسی

رهبران جهان اهدافي را براي اصلاحات در ملل متحد جهت مبارزه با فقر ارائه نمودند


رهبران جهان اجلاسيه سه روزه خودرا در ملل متحد امروز جمعه با اعلام اهدافي براي اصلاحات اين تشکيل جهاني و کاهش فقر درجهان ، تکميل نمودند اين سند که از جانب مجمع عمومي ملل متحد بروز سه شنبه به تصويب رسيد ، محصول مذاکرات چندين ماهه و شامل پيشنهاداتي مانند جلو گيري از قتل عام ، مبارزه عليه فقر و گرسنگي ، تاسيس يک کمسيون ايجاد صلح ، تقويت کمسيون حقوق بشر ميباشد اما عدم توافق شديد، باعث شد که مسايل بسيار عمده در سند گنجانيده نشد مانند پشنهادي براي خلع سلاح و عدم انتشار سلاح و مفهوم و معني دهشت افگني رهبران جهان که قرار است امروز بيانيه هايشانرا ايراد کنند عبارت اند از سيسيلو بمبانگ يودهو يونو رئيس جمهور اندونيزيا ، ملک عبدالله پادشاه اردن ، و ناصر الخدوه ، وزير خارجه قلمرو فلسطينيان و هوزه مانويل به روسو ، رئيس جامعه اروپا

XS
SM
MD
LG