لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان مظنون يک کانديد انتخابات را درافغانستان کشتند


مامورين در افغانستان ميگويند که شورشيان مظنون طالبان يک کانديد انتخابات پارلماني فعلي را کشته اند مقامات ميگويند که عبدالهادي ، کانديد شوراي ملي بعد از ظهر روز پنجشنبه در منزلش در ولايت هلمند توسط گلوله کشته شد حد اقل شش نفر از کانديدان و چندين تن ازکارمندان انتخابات ، قبل از راي دهي روز يکشنبه بقتل رسانيده شده اند طالبان که انتخابات را تقبيح کرده اند مسووليت چندين قتل را بدوش گرفته اند. طالبان مخالف انتخابات بوده و ميگويند که نمايش تقليدي از ايالات متحده است تقريبا ۲۲ هزار عسکر برهبري ايالات متحده ، ده هزار محافظين صلح ناتو و هزاران عسکر تربيت ديده اردوي ملي افغانستان امنيت بيش از ۱۲ مليون افغان واجد شرايط راي دهي را فراهم ميکنند در کابل ، فليپو گراندي ، فرستاده عالي رتبه ملل متحد به افغانستان ميگويد که ادامه اين قتل ها و ارعاب بحيث موانع جديد براي يک انتخابات آزادانه و عادلانه ميباشد اما تاکيد مينمايد که حمله کنندگان نميتوانند عمليه راي دهي را منحرف سازند مبارزات انتخاباتي بصورت رسمي به پايان رسيد و مامورين انتخابات بيش از ۱۲ مليون افغان را در مورد عمليه راي دهي معلومات دادندهمايون شعيب خبر نگار ما از قندهار در مورد قتل کانديد پارلمان در ولايت هلمند چنين گنزارش داده است.

XS
SM
MD
LG