لینک های دسترسی

مبارزه انتخاباتي دو حزب سياسي عمده جرمني


دو حزب سياسي عمده جرمني عهد کرده اند حتي بعد از انقضاي ضرب الاجل تعاملي براي کسب اراي مردم ، باز هم مبارزه کنند . بررسي هاي افکار عامه نشان ميدهد که براي انتخابات ملي فردا يکشنبه ، دو حزب از تقارت نزديک طرفداري مردم برخورداراند . قراربود موعد مبارزات انتخابات امروز شنبه خاتمه يابد ، اما گيرهارد شرودر صدراعظم جرمني و انگيلا ميرکل ، رهبر حزب محافظه گرا ، هردو ميگويند احزاب سياسي تا هنگاميکه مراکزراي دهي بروز يک شنبه مسدود گردد ، به مبارزه انتخاباتي شان ادامه خواهند داد ! برسي هاي افکار عامه نشان ميدهد که هردو اهتلاف رقيب ، يکي برهبري گيردهاردشرودر صدراعظم و آنديگر برهبري ميرکل ، که در هفته هاي اخير پيبشي برجسته اش بر حزب شرودر تبخير کرده است از ميزان برابر طرفداري مردم برخوردار اند . متخصصصين ميگويند چانس آن وجود دارد که احزاب رقيب ، يعني حزب سوشل ديموکرات چپ از مرکز و حزب کريسچن ديمومکرات راست ازمرکز، مجبور شوند يک اهتلاف بزرگ را تشکيل بدهند . شرودر از سال ۱۹۹۸بدرين سو در قبرت بودها ست . او در ماته مي سال جاري بعد از لان خواستارانتخابات قبل از وقت شد که که حزب شوشل رديمکوکرات او در را يالات کليدي و مهم جرمني متحمل شکست هاي سنگين شد.

XS
SM
MD
LG