لینک های دسترسی

حملات طالبان در قبل از انتخابات  قريب الوقوع افغانستان


شورشيان طالب در سعي براي اخلال انتخابات ، و قبلبر اينکه اين انتخابات تا چندساعت بع دبروز يکشنبه شروع گردد دست به حملات زده اند . مامورين حکومتي افغانستان ميگويند قواي امنيتي ۲۰ مظنون شورشي را امروز شنبه در حالي دستگير کرددند که سعي داشتند يک بند بزرگ را در نزديکي کابل منفجر سازند . اواخرروز جمعه سه تن از اافراد پليس هنگامي کشته شدند که چريک هاي طالب بر گزمه شان در نزديکي کابل حمله ناگهاني کردند . ودر يک حمله جداگانه بر شاهراه کابل قندهار، طالبان بر يک گزمه پليس حمله کردند . و در جنگي که بين شان درگرفت هفت تن از طالبان مظنون کشته شدند . هفت تن از نامزدان کرسي هاي ولسي جرگه افغانستان و چندين تن از کارمندان انتخاباتي افغانستان قرباني خشونت هاي وابسته به انتخابات بود ه اند . طالبان خواستار مقاطعه باانتخابات شده و تهديد کرده ا ند بر عساکر خارجي حمله خواهد کرد نه بر راي دهندگان .

XS
SM
MD
LG