لینک های دسترسی

انتخابات پارلماني افغانستان و مرحلۀ آخر حرکت بسوي ديموکراسي در آنکشور.


انتخابات پارلماني روز يکشنبه در افغانستان ، آخرين مرحلۀ يک راه طويل به جانب ديموکراسي در کشور جنگ ديده افغانستان. بيش از ۵٫۷۰۰ کانديد ، براي اخذ ۲۴۹ کرسي پارلماني در سطح ملي وهمچنان براي اخذ کرسي هاي شوراي ولايتي ، مبارزه نمودند.

انتحابات بروز يکشنبه در افغانستان بر يک قاعده غير حزبي بعمل آمد ، که اين خود حضور اين تعداد وسيع نامزدان را در انتخابات امروز توضيح مي کرد.

زياده از ۱۲ ميليون افغان واجد حق راي بودند. انتخابات پارلماني و شوراي هاي ولايتي ۳۴ گانه افغانستان ، تقريباً يک سال بعد از انتخابات رياست جمهوري بعمل آمد که در آن حامد کرزي ، در اولين انتخابات رياست جمهوري کشور که پس از بيش از ۳۰ سال صورت ميگيرد ، برنده شد.

در کابل تقريباً هر تخته انتخاباتي ، پايه هاي چراغ و ديوار ها ، با پوستر ها و تصاوير رنگين و روشن کانديدان آراسته شده بود. مبارزه ا نتخاباتي که تقريباً يک ماه دوام کرد به تاريخ ۱۷ ماه آگست شروع شده بود.

اين مبارزات شامل نامزادان مختلف بشمول جنگ سالاران و اعضاي سابق و کنونئ وفادار به طالبان قرار گرفت که سعي کردند حمايت و طرفداري مردم را حاصل کنند . زنان نيز براي اخذ کرسي هاي پارلماني و ولايتي مبارزه کردند.

مبارزۀ آنان پديده نوين در جامعه اسلامي عنعنوي و محافظه گراي افغانستان بود که در آن در کمتر از ۴ سال قبل طالبان عملاً زنان را از شرکت در جامعه کاملاً منع کرده بودند.

گروه مواظب حقوق بشر يا « هيومن رايتس واچ» ميگويد ، انتخابات روز يکشنبه در افغانستان ، بعد از يک سلسله حملات ذريعه شورشيان طالب که با راي گيري مخالف بوده و آنرا يک نمايش و تقليد خنده آور ميخواندند ، در يک فضاي ترس صورت گرفت.

تقريباً ۲۲٫۰۰۰ ازعساکر قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده ، ۱۰٫۰۰۰ قواي حافظ صلح برهبري ناتو و هزاران تن از افغان هاي تازه تربيه شدۀ قواي امنيتي افغانستان ، امنيت مردم را تضمين نمودند.

XS
SM
MD
LG