لینک های دسترسی

سازمان دهندگان انتخابات افغانستان باو جود مراجعۀ کمتر مردم ، از آن ستايش کردند


سازمان دهندگان انتخابات عمومي تاريخي افغانستان باوجود مراجعۀ کمتر بر خلاف توقع، راي گيري روز يکشنبه را يک پيروزي فوق العاده خواندند. پيتر ايربن کارمند ملل متحد امروز دوشنبه به خبر نگاران درکابل گفت گزارشهاي ابتدايي ميرساند که حدود شش مليون نفرکه تعداد زياد آنها زنان بودند، در اين راي گيري راي داده اند. وي گفت راي دهندگان افغانستان با بيرون رفتن از منازل شان با وجود تهديدات طالبان درمورد خشونتها ، با شهامت و افتخار راي دادند. فقط چند ساعت قبل از آنکه مراکز راي دهي مسدود شود، لاري هايي که صندوقهاي آرا را حمل ميکردد، در مقابل مرکزانتخابات ملل متحد درکابل صف بسته بودد. مامورين ميگويند شايد بيش از يکماه را در بر گيرد تا مليون ها راي از سرتاسر آن کشور کوهستاني جمع آوري وشمار شود. ناظرين از يک تعداد تخطي ها در اين انتخابات گزارش دادند به شمول اقدامات تخويف و تهديد راي دهندگان و حملات مسلح بالاي مراکز راي دهي در چندين مرکز.

XS
SM
MD
LG