لینک های دسترسی

حامد کرزي ، کاهش فعاليت هاي اردوي خارجي را تقاضا نمود


حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان ميگويد که عساکر خارجي بايد فعاليت هاي نظامي شانرا در افغانستان کاهش بدهند و علاوه ميکند که ديگر تهديد جدي دهشت افگنان در کشورش وجود ندارد حامد کرزي بروز سه شنبه ، دو روز بعد از راي دهي در انتخابات تاريخي پارلماني در کشورش ، اين سخنان را به خبرنگاران ابراز داشت . وي گفت که اکنون طرز مبارزه عليه دهشت افگني در افغانستان تغيير نموده است و اکنون کشورش داراي تاسيسات ديموکراتيک است رئيس جمهور افغانستان ميگويد که حملات هوايي ديگر موثر نيست و حکومات خارجي بايد بر منطقه ئي متمرکز شوند که دهشت افگنان تربيه يافته و ازان مناطق حمايت ميشوند. حامد کرزي علاوه کرد که تلاشي هاي خانه به خانه عساکر خارجي بدون اجازه دولت بايد توقف داده شود حامد کرزي ساعاتي بعد از ان اين بيانات را ايراد کرد که يک قوماندان عالي رتبه ايالات متحده در افغانستان گفت که وي فکر ميکند که جنگ بين قواي برهبري ايالات متحده و تندروان طالبان و القاعده در هفته هاي آينده جريان داشته باشد مامورين ميگويند که امروز سه شنبه شمارش آرا در جريان است . انها ميگويند که درين انتخابات شش مليون راي دهنده تقريبا نصف تعدادي که براي انتخابات ثبت نام کرده بودند راي دادند

XS
SM
MD
LG