لینک های دسترسی

محاکمه متهمين در انديجان ازبکستان آغاز شد


پانزده تن از متهمين در مورد نقش شان در قيام ضد حکومت در ماه مي در شهر انديجان در شرق ازبکستان به جرم شان اعتراف نمودند انها اين ادعاي جرم را در محکمه عالي ازبکستان در شهر تاشکند ، انجام دادند متهمين دربين ۱۰۰ نفري ديگري قرار دارند که اتهامات شان شامل قتل ، ناآرامي هاي دسته جمعي ، ارتباط با تندروان ديني و اقدام به کودتا است اين متهمين با مدت هاي طويل حبس ويا حتي اعدام روبرو هستند موسسه دفاع از حقوق بشر ، تقاضاي انفاذ تعزيرات را در برابر ازبکستان نموده و حکومت انکشور را متهم ميسازد که تلاش دارد سرکوبي اعتراض کنندگان را پنهان نمايد. موسسه حقوق بشر ميگويد که اسناد و شواهدي در دست دارد که پوليس با اعمال زور از اعتراض کنندگان اعترافات را بدست اورده است حقوق بشر قواي امنيتي ازبکستان را به آتشباري به مظاهره کنندگان و کشتن ۷۵۰ نفر متهم نموده است. مامورين ازبکستان اين ادعا را رد کرده و تعداد کشته شدگان را ۲۰۰ نفر نشان ميدهند

XS
SM
MD
LG