لینک های دسترسی

صدراعظم عراق ميگويد، حملۀ برتانيه بر حمبس بصره روايط بين دو کشور را صدمه نخواهد زد


ابراهيم الجعفري صدراعظم عراق ميگويد ، يک حمله بيک زندان عراق که باعث خشم حکومتش شده بود، روابط بين دو متحد را مکدر نخواهد ساخت . جعفري امروز چهارشنبه در لندن بعد از ملاقات با جان ريد وزير دفاع برتانيه صحبت ميکرد. جعفري گفت امر يک تحقيقات در مورد حملۀ روز دوشنبه بيک محبس در شهر جنوبي بصره را صادر کرده است . قواي برتانوي بعد از آنکه دربارۀ باز داشت و تسليمي دو عسکر استخباراتي برتانيه به مليشه هاي شيعه نگران شدند بان محبس حمله نمودند. آن عساکر قرار ادعا بسوي دو پليس عراقي گلوله باري کرده بودند. برتانيه حدود هشت هزار وپنجصد عسکر در جنوب عراق دارد. وزير دفاع برتانيه گفت خشونتهاي اخير تعهد قواي آن کشور را متاثر نخواهد ساخت . در عين زمان در بصره صْد ها عراقي در بارۀ حضور قواي برتانيه اعتراض نمودند. در اين اواخر نگراني ها در اين مورد افزايش يافته که تندروان بداخل قواي امنتي و پليس عراق رخنه کرده اند. موافق ال ربايي مشاور امنيت ملي عراق امروز چهارشنبه در راديوي برتانيه اذعان داشت که چنين مشکل وجود دارد.

XS
SM
MD
LG