لینک های دسترسی

نتائج شمارش آرا در افغانستان نشان ميدهد که ۵۳ فيصد راي دهندگان در انتخابات راي داده اند


تنظيم کنندگان انتخابات سرتاسري تاريخي در افغانستان ميگويند که طبق گزارشهاي مقدماتي ايکه از تمام مراکز راي دهي بدست امده است ۵۳ فيصد مردم راي داده اند پيتر اربن ، رئيس اداره مشترک ملل متحد و افغانستان امروز پنجشنبه گفت که اين مطابق به تخمين هاي قبل است که شش اعشاريه شش مليون راي دهنده اوراق راي شانرا براي اولين انتخابات پارلماني در بيش از سي سال در انکشور به صندوق هاي آرا انداخته اند تعداد راي دهندگان انتخابات روز يکشنبه بيش از يک مليون کمتر از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته ميباشد تحليلگران ميگويند که عوامل مانند پيچيدگي سيستم و نگراني از حملات شورشيان طالبان ،باعث کاهش در تعداد راي دهندگان گرديده است در عين زمان ، شمارش آراي انتخابات جريان دارد، مامورين انتخابات ميگويند که در نظر دارند به تدريج نتايج را اعلام کنند اما نتايج نهايي تمام ولايت توقع ميرود که بيش از يک ماه را دربر بگيرد

XS
SM
MD
LG