لینک های دسترسی

اتحاديه اروپا ازتقاضاي خود مبني بر عمليات عاجل شوراي امنتيت ملل متحد عليه ايران صرفنظر کرد


اتحاديه اروپا از تقاضاي صرفنظر نمود که ايالات متحده نيز از ان پشتيباني ميکرد و ميخواست که اداره بين المللي نيروي ذروي ملل متحد بصورت فوري موضوع جنجال برانگيز پروگرام ذروي ايران را به شوراي امنيت راجع نمايد اين تغيير ديپلوماتيک امروز پنجشنبه در ويانا درجريان جلسۀ اضطراري سي و پنج کشور عضوهيات مديره اداره بين المللي انرژي ذروي وارد شد . اين تغير به تعقيب مخالفت روسيه و چين با اين پيشنهاد اتحاديه اروپا صورت گرفت در اوايل اين هفته ، نمايندگان برتانيه ، فرانسه و جرمني ، مسوده اي را توزيع کرده و تقاضانمودند که قضيه ايران با ادعاي اينکه براي توليد سلاح ذروي تلاش دارد ، به شوراي امنيت ملل متحد راجع گردد . اما روسيه و چين ،اعضاي دائمي شوراي امنيت و يک تعداد از کشور هاي غير منسلک که اعضاي هيات مديره اداره بين المللي نيروي ذروي را تشکيل ميدهند اين پيشنهاد راتقبيح کردند روسيه تاکيد نمود که به مذاکرات تهران با کشور هاي اروپايي وقت بيشتر داده شود درمسوده جديد اتحاديه اروپا که امروز در ويانا توزيع شد هرگونه تهديد صريح در مورد راجع نمودن ايران به شوراي امنيت حذف گرديده است

XS
SM
MD
LG