لینک های دسترسی

يک مظنون بمگزاري لندن از ايتاليا وارد برتانيه شد 


يکي از مظنونين انفجارات بم در حملات ۲۱ ماه جولاي در سيستم حمل و نقل لندن به تعقيب تسليمي وي از ايتاليا، وارد برتانيه گرديد. طياره که اسحق حمدي ، متولد ايتوپيا و معروف به عثمان حسين نقل ميداد، د رميدان هوايي نظامي در حومۀ لندن بعد از ظهر امروز پنجشنبه بوقت محل مواصلت کرد و پوليس شهري لندن اعلام کرد که درنظر دارد بمجرد ورود، اورا توقيف نمايد پوليس ايتاليا اين تبعه برتانيه را در روم يک هفته بعداز حملات ۲۱ جولاي دستگير کرد . اين حملات ، تلفاتي را ببار نياورد اما باعث سراسيميگي در لندن ، دو هفته بعد از حملات انتحاري بم گرديد که در اثر ان ۵۲ نفر در پايتخت برتانيه کشته شدند اسحق حمدي اعتراف کرد که در حمله دومي اشتراک داشت اما اظهار نمود که ان حمله براي ترسانيدن مردم بود نه کشتن انها محکمه عالي ايتاليا بتاريخ سيزدهم سپتمبر امر تسليمي اورا صادر کرد

XS
SM
MD
LG