لینک های دسترسی

مدرسه هاي پاکستان ، از انتقادات خود  در مورد قانون ثبت  صرفنظر کردند


نمايندگان مدرسه هاي پاکستاني موافقه نمودند که از اعتراضات شان در مورد دستور حکومت براي ثبت مدارس شان با مقامات حکومت تا پايان همين سال ، صرفنظر کنند رهبران بعضي از مدرسه هاي پاکستان اين اعلاميه را امروز جمعه به تعقيب انجام مذاکره با شوکت عزيز صدراعظم پاکستان منتشر کردند رهبران مکاتب ديني و مامورين حکومت موافقه نمودند که مدرسه ها باي تشخيص گرديده و منابع مالي شان معرفي گردد ماه گذشته پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ، قانوني را اعلام کرد که تحت ان تقريبا ۱۲ هزار مدرسه ديني تا پايان امسال بصورت رسمي ثبت شود. اين حرکت به تعقيب سؤظن هاي صورت گرفت مامورين گفتند بعضي از مدارس در تعليمات افراطي مشغول بوده و همچنان يکي از جمله چهار بم گزار لندن کسي را معرفي کردند که درين مدرسه ها درس خوانده بود

XS
SM
MD
LG