لینک های دسترسی

  حمله قواي اسرائيلي بر تندروان فلسطيني


اسرائيل طي يک حمله عظيم به جواب حمله راکتيد فلسطيني ها تندرو بر باريکه غزه حمله تازه کرده و بيش از ۲۰۰ مظنون فلسطيني را بازداشت کرده است . اسرائيل قببلاً ازاين عکس العمل انتقامي خبر داده بود . اريل شارون صدراعظم اسرائيل امروز يکشنبه به اعضاي کابينه خود گفت براي وارد نمودن ضربه به تندوران فلطسطيني حد و حدودي وجود ندارد . مامورين نظامي اسرائيل ميگويند قواي توپخانه امروز قبل از حمله محتمله طيارات بر شمال غزه بر ساحات خالي از سکنه شليک کرد . او همچنان گفت يک حمله زميني نيز تحت مطالعه قرار گرفته است. قبلاً ً امروز ۲۰۷ تن از مظنونين در عمليات نظامي اسرائيل در ساحل غربي بازداشت شدند . ضربات هوائي قواي اسرائيلي يک ذيره گاه اسلحه و يک مکتب تدريسي حماس را در شهر غزه هدف قرارداد ، که به گفته فلسطينيها ، دست کم ۲۰ تن بشمول کودکانرا زخمي ساخت . اردوي اسرئيل ميگويد عمارت مکتب متعلق به گروه تندرو حماس بود که از آن براي ارسال پول براي حملات دهشت افگني استفاده ميشد .

XS
SM
MD
LG