لینک های دسترسی

  قتل چند تن در شمال هند  ذريعه  تندروان قبايلي


پليس هند ميگويد شورشان قبايلي هشت تن از دهاتيان بنگالي زبان را در ايالت دور افتاده تريپورا بضرب گلوله کشته اند . اين حمله صبح امروز يکشنبه در يک دهکده واقع در شرق اگارتا ، مرکز ايالت تريپورا رخ داده است . سه زن جز مقتولين اند . دو تن شديداً زخمي شده اند . مقامات ميگويند اين حمله را تندروان جبهه نجات ملي تريپورا مرتکب شده اند که از ده ها سال بدين سو براي تشکيل يک موظن مستقل براي شان مي جنگند . مردمان قبايلي باري در اين منطقه مسلط بودند ، اما مدعي اند اکنون بعد از نقل و اسکان مهاجرين بنگالي زبان که عمدتاً از کشور همسايه بنگله ديش آمده اند ، بيک اقليت تبديل شده اند .

XS
SM
MD
LG