لینک های دسترسی

جلسه  رهبران اقتصادي جهان


رهبران اقتصادي جهان امروز در واشنگتن تشکييل جلسه داده اند ميگويند در پروگرام رفع ديون نادارترين کشور هاي جهان به ميزان ده ها مييليارد دالر پيشرفت کرده اند ، اما از اثرات بلندرفتن قيم نفتي جهان نيز نگراني دارند رفع و ياقليل ديون کشور هاي نادار جهان در صدر اجنداي مذاکرات سالانه بانک جهاني و صندوق وجهي بين المللي قرار دارد که جاسات شان امروز يکشنبه به انجام ميرسد . اما وزراي ماليه و روساي بانک هاي مرکزي همچنان از قيم بلند نفتي جهان و تاثيرات ممکنه آن بر رشد اقتصادي جهان بطور فزاينده نگراني دارند . در جلسات امساله بانک جهاني و صندوق وجه يبن المللي که امروز يکشنبه درواشنگتن به اتمام ميرسد رفع ديون کشور هخاي نادار در صدر اجداي مذاکرات قراردارد اما وزراي ماليه و روساي بانک هاي مرکزي از خطرات افزايش سريع قيم نفتي نگراني دارند که باعث بطي شدن رشد اقتصادي در تمامي جهان خواهد شد مامورين اقتصادي کشور هاي رشد نايافته ميگويند قيم رو به افزايش مواد سوخت به اقتصاد نادارترين کشورهاي جهان صدمه زده است . . قيم نفت در ۱۸ ماه اخير دو برابر شده و خبرنگار صداي امريکا ميگويد اختلال وبر هم خوردگي هاي اخير در توليد نفتي ايالات متحده که سبب آن طوفان هاي بحري بوده ، سبب بلندرفتن بيشتر قيم مواد نفتي خواهدشد . صندوق وجهي بين المللي بروز شنبه پلاني را براي فسخ ۱۴۰ ميليارد ديون ۱۸ کشوري خواهد شد که ناداراترين همه بشمار مي آيند و در افريقا قراردارند . اما اين موافقه صندوق وجهي بين المللي بايد مورد تائييد بانک جهاني قرار گيرد .

XS
SM
MD
LG