لینک های دسترسی

امروز يکشنبه دردو حادثه تصادم بس  در عين ساحه  در  جنوب پاکستان  دست کم  ۳۸ تن  هلاک شده اند


دست کم ۶ تن از مقتولين هنگامي جان شانرا از دست دادند که دو بس قبل از بامداد امروز يکشنبه بوقت محل در نزديکي شهر سيهوان واقع در ۲۳۰ کيلومتري شمال شهر بندري کر اچي با همدگر تصادم کرده وآتش گرفتند . اين تصادم ساعاتي بعد ازآن دست که که ۳۲ تن هنگامي کشته شدند که يک بس عازم به صوب سيهوان با بس ديگري ‌تصادم نمود که از آن شهر بر ميگشت . اين بس مهاجرينرا را به زيارت لعل شهباز قلندر مي برد که يک تن شخص روحامي قرن ۱۳ بود . دست کم ۱۰۰ تن در دردو واقعه زخمي شده اند ند . قربانيان شامل يک دسته از محصلين طب بودند . تصادمات مهملک در پاکستان زياد دست ميدهد و اين امر عمدتاً بخاطر جاده هاي خراب ، عراده هاي مزدحم و بي توجهي رانندگان عراده جات رخ ميدهد . ميدهد .

XS
SM
MD
LG