لینک های دسترسی

کشته شدن چهار نفر در انفجاري در افغانستان


مامورين افغانستان ميگويند انفجار يک ماين زميني در مناطق جنوبي افغاستان باعث کشته شدن دو پليس و دو تن از افراد ملکي گرديد. مامورين مي گويند ماين وقتي انفجار کرد که اين چهار نفر روز دوشنبه بسواري يک موتر در ولايت هملند مسافرت ميکردند. آنها گفتند گمان ميرود که اين آلۀ منفجرۀ که از دور کنترول ميشد توسط جنگجويان طالب تعبيه شده بود. اين واقعه يک هفته بعد از آنکه اولين انتخابات پارلماني در بيش از سه دهه در افغاستان صورت گرفت واقع شد . انتخابات باوجود تهديدات طالبان جهت مختل ساختن آن، بوقوع پيوست

XS
SM
MD
LG